Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

happiness18

Jest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.

— Epiktet
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
happiness18
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
happiness18
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
happiness18
happiness18
Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba i szliśmy razem, ale nie w takt - przebacz. 
— Wiersz ostatni, W. Broniewski
happiness18

Kiedy masz zły humor i ktoś próbuje cię pocieszyć jedzeniem...

kiedy moj przyjaciel probuje pocieszyc mnie jedzeniem
happiness18
happiness18
8751 ff13
happiness18
happiness18
2250 b699 500

February 07 2015

happiness18
4576 c808 500
happiness18
9175 ec0e
Reposted fromsunlight sunlight viabeliveinme beliveinme
happiness18
2641 11e8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeliveinme beliveinme
happiness18
2653 a91f
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viabeliveinme beliveinme
happiness18
Tego w sobie nie znosiła - ciągłego wracania do wydarzeń z przeszłości i analizowania wszystkiego co jej umysł zdążył zapamiętać. Wiedziała, że czasem interpretacje mogą się nie zgadzać, ludzie robili pewne gesty z głupich nawyków.
— jakie to prawdziwe.
Reposted fromreniferowa reniferowa viacoconutmousse coconutmousse

February 06 2015

happiness18
5705 563f
Reposted frommountaindew mountaindew viaflyingheart flyingheart
happiness18
Pamiętaj, najwięcej strachu kryje się w głowie
— E. L. James
happiness18
I ja się zakochałam tak potwornie, że np. poprosiłam go do tańca - to była piosenka "Gdy tańczę z tobą to świat się uśmiecha'' i on mi odmówił. Ja natychmiast postanowiłam popełnić samobójstwo. I pamiętam, że postanowiłam truć się gazem (...) puściłam gaz i postanowiłam pożegnać się z życiem. I wtedy moja mama zawołała "Agnieszka" czy tam "Agusiu, zupa na stole". I ja wyjęczałam umierającym głosem syreny: "Ale jaka?". I usłyszałam z kuchni: "Pomidorowa". Postanowiłam przed śmiercią jeszcze zjeść jeden posiłek i jakoś mnie ta zupa na tyle wzmocniła, że do tej pory żyję.
— A.Osiecka
Reposted fromvickytoria vickytoria viaflyingheart flyingheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl